Buurtvereniging de Sterkeburgers

van totaal € 500 (0%)
Als buurtvereniging vinden wij het belangrijk dat we omzien naar elkaar, en oog hebben voor elkaar. Niet alleen in de straat maar, met projecten als bijhouden van groenvoorziening in het naastgelegen park, voor geheel Meeuwen. Door het park bij te houden blijft het een ontmoetingsplek voor wandelaars en spelende kinderen. En worden onderlinge contacten onderhouden.