Ruilwinkel Oss

van totaal € 1.000 (3%)
De Ruilwinkel helpt bij de bestrijding van de effecten van armoede en stimuleert hergebruik van goederen. Daarnaast bevordert de Ruilwinkel participatie in de maatschappij van zowel deelnemers als vrijwilligers, o.a. door sociaal isolement te doorbreken. De Ruilwinkel heeft ook een belangrijke signaleringsfunctie. Zo nodig verwijzen we mensen door naar instanties voor verdere ondersteuning.