Stichting Arjati 10 jaar

van totaal € 2.000 (5%)

Stichting Arjati bestaat 7 mei 2019 10 jaar. Daarom wil Stichting Arjati in dit jubileumjaar extra activiteiten organiseren. De start van het jubileumjaar is op 25 mei 2019. Op deze dag organiseren wij het Brindo (Bredaas Indisch) Festival, waarbij iedereen van harte is uitgenodigd. De toegang is dan ook gratis. Tijdens deze dag maken wij ook bekend welke extra activiteiten in het jubileumjaar ingepland worden. Hoe groter de oprbrengst, hoe meer culturele activiteiten wij kunnen bieden. 

Stichting Arjati is een organisatie zonder winstoogmerk. Zij bestaat uit een groep gedreven vrijwilligers, die het mogelijk maakt om de doelstelling het behoud en borgen van het Indisch Cultureel Erfgoed uit te voeren. Het Indisch cultureel erfgoed is rijk en breed geschakeerd. Zonder uitputtend te willen zijn kan gedacht worden aan: verhalen van (groot)ouders, sfeer en typische momenten, samenzijn, muziek, dans, sport, kleding, identiteit, gastvrijheid, eten, attitude, gewoonten, historie, kunst en literatuur, brieven, persoonlijke getuigenissen, voorwerpen die associaties oproepen met Nederlands Indië etc.etc.

Stichting Arjati gaat de uitdaging aan om zich te verdiepen in deze facetten van het Indisch cultureel erfgoed. Zij hoopt hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan het (beter) begrijpen van de Nederlands Indische geschiedenis, zowel in klein als in groot verband.

 

Tenslotte

Naast dat Stichting Arjati extra dingen kan doen voor u, krijgt het Oranjefonds ook extra middelen om activiteiten te doen. Immers zij ontvangt 50% van de totale opbrengst. 

Helpt u ons mee onze doelen te verwezenlijken? Dank u wel. 

 

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website https://www.arjati.nl