Stichting Jong Nederland Drunen

van totaal € 500 (18%)
Jong Nederland Drunen is een zelfstandige stichting die geheel gerund wordt door vrijwilligers en aangesloten is bij de landelijke organisatie Jong Nederland. Jong Nederland is een jeugd- en jongerenorganisatie die jonge mensen de ruimte geeft die ze nodig hebben. Jong Nederland wil iedereen van 4 tot 18 jaar in hun vrije tijd de mogelijkheid bieden om zich op een ontspannende manier spelenderwijs te ontwikkelen. Elke week zijn er activiteiten voor de leden die ingedeeld zijn in verschillende leeftijdsgroepen. Het programma wordt daarop afgestemd zodat er steeds weer nieuwe en uitdagende activiteiten zijn. Daarnaast is er één keer per jaar een overnachting, weekend- en een zomerkamp. Jong Nederland Drunen is een sociale organisatie met oog voor cultuur en welzijn. De activiteiten die wij voor onze leden organiseren zijn bedoeld om zich als persoon op een speelse en ontspannende manier te ontwikkelen met respect voor elkaar en de natuur. Daarnaast vinden wij het van belang om in deze tijd van individualisering en digitalisering de kinderen enerzijds samen te laten spelen in een groep en anderzijds ook meer buiten te laten zijn. In onze activiteiten stimuleren wij onder andere creativiteit, samenwerken, probleemoplossend handelen en grenzen verkennen. Jong Nederland Drunen is laagdrempelig in meerdere opzichten. Er kunnen dan ook kinderen deelnemen uit gezinnen die het financieel minder hebben, een andere culturele achtergrond hebben of minder sociale- en/of cognitieve vaardigheden bezitten. Iedereen is gelijk en meedoen vinden we belangrijker dan winnen waardoor elk kind zich kan ontplooien en uitgedaagd wordt binnen de mogelijkheden die hij heeft. Binnen de club is er aandacht voor natuur- en milieueducatie en is hergebruik van middelen gemeengoed. Hierdoor staat duurzaamheid hoog op de agenda. Wij bieden met onze activiteiten een meerwaarde aan de ontwikkeling van de kinderen van onze maatschappij.
Bekijk alle
18-03-2019 | 23:05