Stichting Zahet

van totaal € 500 (0%)
De dagbesteding biedt (re)creatieve activiteiten voor kwetsbare inwoners. Het is gericht op het realiseren van ontmoeting en contact met lotgenoten en kan ook dienen ter ontlasting van de mantelzorger. De dagbesteding is (re)creatief van aard, en daarmee bedoeld om ontspanning en aangenaam tijdverdrijf te bieden. De deelnemer participeert, doet mee in de samenleving, zo gewoon als mogelijk. Bij deze vorm van dagbesteding is de inzet van vrijwilligers, mantelzorgers / familie of de inzet van deelnemende kwetsbare inwoners zelf gebruikelijk. (“cliënt gestuurde” activiteiten). Wat ons uniek maakt is dat we cultuursensitief werken, dit betekent dat we zoveel mogelijk zorg bieden op leefstijl, afkomst, cultuur en taal. Het thuisgevoel creëren doormiddel van hun eigen taal te spreken en rekening te houden met hun geloofsovertuigingen en gewoontes. Veel families van niet-Nederlandse afkomst zijn onbekend met de voorzieningen. Ook praten zij doorgaans niet snel over hun problemen met buitenstaanders. Zahet dagbesteding wil een belangrijke schakel zijn voor alle zorgbehoevenden. Zahet dagbesteding erkent de verschillen tussen groepen en stemt haar zorg- en dienstverlening af op de multiculturele samenleving.