Zang en bewegingsgroep Prisiri

van totaal € 500 (9%)
Stichting Prisiri heeft ten doel de sociale cohesie en participatie te bevorderen tussen inwoners, met name in de aandachtswijken, van ‘s-Hertogenbosch; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de meest ruime zin. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van laagdrempelige culturele activiteiten met name op het gebied van zang en dans. Stichting Prisiri streeft er ook naar 50-plussers een vrijetijdsinvulling te bieden om niet in isolement te raken, maar om juist gezellig samen te zijn met elkaar in de vorm van multiculturele zang- en dansactiviteiten. Het vooruitzicht om uiteindelijk ook de jeugd hierin te betrekken heeft uiteraard onze belangstelling.
Bekijk alle
13-06-2019 | 17:07
11-06-2019 | 10:54 Aan: Zang en Bewegingsgroep Prisiri
09-06-2019 | 15:54 Aan: Samen met Prisiri voor een sociaal doel
30-05-2019 | 15:45 Aan: Zang en Bewegingsgroep Prisiri
27-05-2019 | 22:50 Aan: Samen met Prisiri voor een sociaal doel